Jistota = smlouva

V našem případě bude oběma stranami podepsána smlouva o poskytnutém know how, kdy v její příloze bude detailně rozepsán postup, podle kterého budete hrát

Teď se dostávám k tomu, co vám zřejmě nikdo jiný nenabídne, i když si myslím, že by to měla být standardní záležitost. I v obchodě, když si zakoupíte nové zboží, tak máte nárok v případě poruchy na řádnou reklamaci. Osobně jsem si jistý, že k reklamaci nedojde, protože jsem tímto stylem odehrál stovky hodin a nikdy jsem se nedostal ani na dohled mantinelů jeho odolnosti vůči výkyvům rulety. Ale pro váš i můj klid nabízím možnost, že v případě, že by tento herní styl selhal, i přesto, že jste přesně aplikovali mé postupy, a to do jednoho měsíce od doby, kdy jste se s mými postupy seznámili, tak vám bezodkladně vrátím vámi investovanou částku.

Tato reklamace musí stát na dvou pevných základech. První z nich je ten, že po vás budu chtít, abyste si každou svou hru nahrávali (jakýmkoliv programem na snímání obrazovky, jako je např. camstudio) a v případě, že zjistíte, že je mnou deklarovaný styl hraní nefunkční, tak mi toto video pošlete a já ho zanalyzuji a posoudím, zda jste opravdu dodrželi veškeré mé postupy (v případě vašeho odlišného názoru vejdeme v osobní kontakt a věc vyřešíme společně). Pokud jste dělali vše, tak jak se mělo, a i přesto mé postupy selhaly, obratem okamžitě vrátím částku, kterou jste za herní postup zaplatili. Druhým pilířem musí být právní forma, o kterou se můžeme v případě odlišných pohledů na věc opřít. V našem případě bude oběma stranami podepsána smlouva o poskytnutém know how, kdy v její příloze bude detailně rozepsán postup, podle kterého budete hrát (smlouvu připravoval právník obeznámený s problematikou hazardních her), kde tato možnost reklamace bude přesně specifikována. Jsem si vědom, že v podstatě kupujete zajíce v pytli a chci, abyste měli jistotu i vy, že vkládáte peníze do něčeho, co v budoucnu bude fungovat. Recipročně však po vás budu chtít, abyste podepsali dohodu, ve které bude uvedeno, že v případě, že s těmito mými herními postupy budete prokazatelně seznamovat další osoby, a to za úplatu, či bez úplatně, a to bez mého souhlasu, toto bude sankcionováno pokutou. Jedinou výjimkou by byl místně příslušný soud, který by v krajním případě vyřešil vyvstalý spor. Bavíme se ale pořád jen v teoretické rovině. Vím, že nic podobného nás nepotká. Jen chci, abyste měli opravdu jistotu, že se nejedná o žádný laciný trik z mé strany. Možná bych vás i sebe nechtěl takto právně chránit, kdybych si nevšiml, že na internetu jsou spousty webových stránek, ze kterých se můžete dočíst o zaručených a stoprocentních systémech. Z těchto stránek mám všelijaké pocity, jen z nich rozhodně nečiší solidnost. A já si zakládám na solidním a férovém jednání. Nejsem a nechci být dalším z mnoha, co využívají neznalost ostatních. Proto celé to martyrium okolo smlouvy (případná reklamace) a osobního proškolení. Chci, abychom v případě našeho společného setkání byli rovnocennými partnery, se stejnými právy a povinnostmi.